Mi az a hatosztályos középiskola?

A hatosztályos középiskola azt jelenti, hogy a hagyományos négy évfolyamos rendszerrel szemben a diákok a hatodikos felvételi után, 11-12 éves korban mennek gimnáziumba, ami hetediktől tizenkettedik osztályig tart. Ez a képzési forma az elmúlt időben nagyon népszerűvé vált, már vannak kizárólag hatévfolyamos gimnáziumok is, és egyre több középiskola indít ilyen osztályokat.

Sokan pártolják a hatosztályos gimnáziumokat, mert az általános iskolából középiskolára váltást lélektanilag szerencsésebbnek tartják 11-12 éves korban, mint nyolcadik osztály után.

A hatosztályos középiskolák többségében az óratervet is máshogy osztják el a négyosztályos vagy a nyolcosztályos képzéshez képest. A hatéves oktatásra szabott kerettanterv alapján oktatnak, melyben más elosztással szerepelnek a természettudományos tárgyak és a matematika, magyar, történelem tárgyak felépítése is egyedi, mivel itt több idő áll a tanárok rendelkezésére, és az érettségire való felkészítés is egységesebb.

A statisztikák szerint a hatosztályos gimnáziumok tanulói jobban teljesítenek a felsőoktatási felvételin és a kompetenciaméréseken is.

A hatodikos felvételin azonban nehezebb kiemelkedően teljesíteni, mint a nyolcadikos felvételin, ugyanis a hatosztályos középiskolákba általában csak a legjobb eredményeket író diákokat veszik fel. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ezekben a gimnáziumokban színvonalasabb az oktatás, és erősebbek a tanulók is. A négyévfolyamos oktatáshoz hasonlóan itt is van lehetőség tagozatot választani humán, természettudományi, matematika, nyelvi irányokban, de ezek kisebb számban vannak, hiszen a hatévfolyamos gimnáziumokból eleve kevesebb van országszerte.