Érettségi 2021: Az előző évek történelem esszé témakörei középszinten

Bár előre nem tudhatjuk, milyen feladatok lesznek majd az érettségin, megkönnyítheti a felkészülést az előző évek érettségi feladatsorainak átnézése. Emiatt összegyűjtöttük a középszintű töri érettségi esszé feladatainak témaköreit az elmúlt évekből.

Legyen szó a közép- vagy akár az emelt szintű történelem érettségi feladatsorokról, az egyik legnagyobb kihívást az esszéfeladat jelenti, ugyanis ehhez nem csak tényeket, de összefüggéseket is elég jól kell ismerni, és persze elengedhetetlen a jó íráskészség is.

Ami viszont a legjobban megnehezíti a felkészülést erre a feladattípusra, az az, hogy bármilyen téma előkerülhet az érettségin.

Épp ezért érdemes megnézni, hogy az előző 10 évben milyen témakörök voltak az esszéfeladatokban. Fontos, hogy 2017-től változás történt az érettségikben, így jóval kevesebb kifejtendő feladat közül lehet választani. Lássuk is!

Forrás: Shutterstock
  témakörök
2011. május
A gótikus építészet
A nemzetiszocialista állam
A reformáció kulturális hatásai
Hunyadi Mátyás jövedelmei
A 12 pont
Jobbágyfelszabadítás
Kádár-korszak
Rendszerváltás
2011. október Az iszlám vallás
A kubai válság
Anjou-kori városfejlődés
Magyar államalapítás
Kossuth és az iparfejlesztés
Az 1848–1849. évi szabadságharc
Trianon gazdasági következményei
A Rákosi-korszak
2012. május A levantei kereskedelem
Az ENSZ
IV. Béla intézkedései a tatárjárás után Magyarország három részre szakadása
A nemzeti eszme és a reformkori kultúra
A kiegyezés
A bethleni konszolidáció
Kisebbségek Magyarországon
2012. október Tridenti zsinat
Az első világháború
Aranybulla
Károly Róbert gazdasági reformja Nemzetiségek a dualizmus korában
II. József
Erdélyi magyarság
1956 utáni megtorlások
2013. május Középkori gazdaság
ENSZ
Honfoglalás
Magyarországi reformáció
Széchenyi reformprogramja
Áprilisi törvények és a kiegyezés
XX. századi demográfia
Mai magyar társadalom
2013. október Középkori mezőgazdaság
Nácizmus
Erdély
Államalapítás
Szatmári béke
Budapest fejlődése
Trianon
Rendszerváltás
2014. május Invesztitúraharc
Első ipari forradalom
Tatárjárás következményei
Hunyadi Mátyás
Dualizmus kori ipar
Kossuth programja
Nagy Imre 1956-ban
Társadalom és életmód
2014. október Középkori egyház és a művelődés
Etnikai kérdés az I. világháború után
Mohácsi csata
Egyházszervezés Magyarországon
Svábok betelepítése
1848/49-es szabadságharc
Rákosi-korszak
Bethleni konszolidáció
2015. május A felvilágosodás alapelvei
Németország az első világháborúban
Hunyadi Mátyás adópolitikája
Szent István államszervezete
A jobbágyfelszabadítás
II. József
A Rákosi-korszak ipar-fejlesztése
Életkörülmények az 1960–70-es években
2015. október XVI. századi gyarmatosítás
Náci propaganda
Géza fejedelem
Tatárjárás
Széchenyi gazdasági programja
Dualizmus kori Budapest
Határon túli magyarság
Rákosi-korszak
2016. május Felvilágosodás
Sztálini diktatúra
Erdélyi Fejedelemség
I. Károly (Róbert) gazdasági reformjai
Mária Terézia úrbéri rendelete
Az 1848–49-es magyar szabadságharc
Rákosi-korszak
Bethlen István miniszterelnöksége
2016. október Iszlám és kereszténység
A nők helyzete
Károly Róbert bányareformja
Magyarországi török terjeszkedés
Mária Terézia vámrendelete
Nemzetiségek a dualizmus korában
A rendszerváltás
Magyar külpolitika az 1920-as években
2017. május Ókori görög hitvilág
Második világháború kirobbanása
Tatárjárás
Nehézipar a dualizmus korában
2017. október Első ipari forradalom
Sztálini terror
Magyarország népessége (XVIII. sz.)
Magyarországi holokauszt
2018. május Első ipari forradalom
A keleti blokk gazdasági jellemzői
Magyarországi etnikai változások
A magyarországi nyilasuralom
2018. október Julius Caesar egyeduralma
Európa a második világháború után
Jobbágykérdés a reformkorban
Ellenforradalmi rendszer konszolidációja
2019. május A középkori uradalom
A sztálini propaganda és ideológia
I. (Szent) István uralkodása
A trianoni béke következményei
2019. október Középkori céhek
ENSZ
Mária Terézia reformjai
Rákosi-korszak
2020. május Keresztény vallás tanításai
Németország terjeszkedése a második világháborúban
I. Károly gazdasági reformjai
1956-os forradalom eseményei
2020. október Mohamed és az iszlám születése
Szovjetunió felbomlása
II. József reformjai
Bethlen István miniszterelnöksége

Mit szűrhetünk le az eddigiekből?

Az egymás után következő években nem jellemző ugyanazoknak a témaköröknek az ismétlése (bár erre is van ellenpélda), viszont hosszú távon vannak olyan témakörök, melyeket kifejezetten kedvelnek a feladatsorok összeállítói. Azt láthatjuk, hogy mindig előkerül legalább egy esszéfeladat a 20. századi magyar történelemből, az esszék nagy része viszont jelentősen régebbi korokat és témaköröket ölel fel.

A leggyakrabban visszatérő témák pedig:

- Rákosi-korszak
- Tatárjárás
- Világháborúk
- Ipari forradalmak
- Hunyadi Mátyás
- Egyházzal kapcsolatos témák
- Károly Róbert intézkedései
- Jobbágykérdés
- 1956-os forradalom

Persze, az előző évek feladatsoraiból legfeljebb sejtést tudunk megfogalmazni arról, hogy a következő érettségiben milyen témák kerülhetnek elő. Ezért sne hagyatkozz kizárólag ezekre, feltétlenül nézd át az érettségi előtt az összes olyan témakört, ami előfordulhat!

Konda Nikolett