Esélyteremtés a köznevelésben: többezer fiatal kapott támogatást

Az Oktatási Hivatal Esélyteremtés a köznevelésben projektjének keretében többezer hátrányos helyzetű fiatal kapott szakértői támogatást tanulmányai folytatásához, és a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen végzettségének megszerzéséhez.

A kiemelt projekt 150 iskola munkáját segítette az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan alkalmazásával, ahol a fejlesztési célokat mentorok, szupervizorok, pszichológusok és gyógypedagógusok összehangolt munkájával valósították meg. A program az Európai Unió 3 milliárd forintos támogatásával együtt összesen 4,29 milliárd forintból valósult meg.

További támogatásban részesülő programok:

A hivatal ezen kívül több programnak is biztosított módszertani támogatást.
Közel 300 tanodát segítettek tanácsadók, akik rendszeresen látogatták az intézményeket, közreműködtek mérések elvégzésében, egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és a költséghatékony gazdálkodásban, valamint képzéseket, műhelyfoglakozásokat szerveztek.

A Bari Shej program két éven át 2000 roma lányt támogatott mentorálással végzettsége megszerzésében és a hétköznapi életben. Az eredményes munkát az Oktatási Hivatal egy mentor kézikönyv elkészítésével, képzésekkel és műhelyfoglalkozásokkal is segítette.

A második esély iskolák program célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók visszaterelése az oktatásba. A projektben közreműködő intézmények emiatt a tanulók egyéni jellemzőit, körülményeit figyelembe véve szervezték meg a nevelés- oktatást. Az Oktatási Hivatal 13 ilyen iskola munkáját is támogatta továbbképzésekkel, műhelyfoglalkozásokkal.

A projektben létrejött a Módszertani Partneriskola Hálózat. A programban résztvevő intézményeknek az a feladata, hogy a gyakorlatban készítsék fel a pedagógushallgatókat az esélyteremtő munkára. A partneriskolák az Oktatási Hivatal közreműködésével olyan változatos módszertani kultúrát ismerhettek meg, amelynek elsajátításával képessé váltak a tanárjelöltek fogadására.

Forrás: Oktatási Hivatal