Minden, amit a nyelvi érettségiről tudnod kell!

A kötelező érettségi tárgyak közé tartozik egy tanult idegen nyelv is. Emiatt összegyűjtöttük, amit az idei érettségihez tudni kell emelt és középszinten!

Az élő idegen nyelv érettségi a többi tárgyhoz hasonlóan egy írásbeli és szóbeli részből áll. A feladatok típusai elég kiszámíthatóak, hiszen céljuk a négy nyelvi alapkészség mérése, az olvasott és hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség. A sikeres vizsga érdekében elengedhetetlen a megfelelő szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete. A középszintű nyelvi érettségik B1-es, az emeltszintű pedig B2-es vizsgaszintnek felel meg.

A vizsgák menete

Középszinten az írásbeli feladatsorra 180 perc áll rendelkezésre és összesen 117 pont szerezhető. A szóbeli vizsga 15 perc és 33 pont a maximum. Emelt szinten az írásbeli ideje 240 percre és 120 pontra módosul, a szóbelin pedig 20 perc alatt 30 pontot lehet legfeljebb kapni. Mindkét szint esetén nyomtatott szótár csupán a negyedik résznél, az íráskészség során használható.

Szótárat csak az íráskészség résznél használhatsz!Forrás: PixaBay

Vizsgarészek

Az írásbeli vizsga az olvasott szövegértéssel kezdődik. Általában négy feladatból áll, középszinten rövidebb leírások és párbeszédek, emelt szinten egy oldalas terjedelmű cikkek vagy történetek. Évről évre előforduló feladattípus például a hiányzó szövegrészlet pótlása, igaz vagy hamis állítások és a sorbarendezés. A második, a nyelvhelyességet mérő, szintén 4 feladatból álló rész. Ezt követi a hallott szöveg értése, három különböző beszédhelyzet 2-2 hallgatási lehetőséggel. Gyakoriak a párbeszédek, vagy különböző rádióműsorok, mely alapján rövid válaszokat kell adni a hozzá kapcsolódó kérdésekre, vagy egyszerű feleletválasztás a-b-c opció közül. Az utolsó vizsgarész pedig az íráskészséget méri fel, általában egy hosszabb és egy rövidebb írásos feladattal. Leggyakoribb műfajok a baráti vagy hivatalos levél, blog bejegyzés, hirdetés. A feladat megértését vázlatpontok segítik, ötletek, melyeknek mindenképp kell az írásodban szerepelniük, különben pontlevonás jár, ezekre figyelj!

Szóbeli témakörök

A szóbeli vizsgafeladatok közép és emelt szinten is néhány egyszerű kérdéssel kezdődnek az előre megadott témakörökhöz kapcsolódóan, majd ezt követi egy önálló témakifejtés képleírás segítségével. A legfőbb különbség, hogy amíg emelt szinten az egyik feladatrész egy vizsgáztatóval folytatott vita a megadott témában, addig középszinten egy szituációs párbeszéd.

A feladatok pedig 10 téma köré csoportosulnak:
- Személyes kapcsolatok, család
- Ember és társadalom
- Környezetünk
- Az iskola
- A munka világa
- Életmód
- Szabadidő, művelődés, szórakozás
- Utazás, turizmus
- Tudomány és technika
- Gazdaság