Itt a hivatalos köznevelési tankönyvjegyzék a 2021/22-es tanévre!

Mind az általános-, mind a középiskolában használható tankönyvek jegyzékét közzétették.

Az Oktatási Hivatal honlapján kereshető adatbázis és PDF dokumentum formájában is elérhető a 2021/22-ben a köznevelésben használandó tankönyvek listája. A tankönyvjegyzékben a mindenki által kötelezően tanult tárgyakon felül más közismereti, nyelvi, illetve hit- és vallásoktatási tankönyvek is megtalálhatók.

A jövő tanévi közoktatási tankönyvjegyzék így összesen 2057 tankönyvet tartalmaz, és az adatbázisban részletes adatok alapján is kereshető. A tankönyvek nagy részét maga az Oktatási Hivatal adja ki, de a nyelvi tankönyveknél jellemzőek a külföldi kiadók.

forrás: Oktatási Hivatal