Megvannak az idei Sulinetwork díjazottjai

Hatodik alkalommal rendezte meg az Oktatási Hivatal az Országos Szaktanácsadói Konferenciát, amelynek keretein belül sor került a Sulinetwork-díjak átadására is. Az eseményt idén online formában tartották, mutatjuk, kik nyerték a díjakat!

A Sulinetwork-díj rangos elismerést jelent, amelyben olyan magyar állampolgárságú pedagógus végzettségű szakember részesülhet, aki teljesíti az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, nem rokona a jelölteket értékelő zsűrinek, illetve nem áll közvetlen szakmai kapcsolatban az adott évben felkért zsűritagokkal és az Oktatási Hivatallal. A jelölt szakemberek kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.


A díjat évente legfeljebb három fő nyerheti el, egy független szakmai bizottság döntése alapján. A díjazottak közül legalább ketten a köznevelésben gyakorló pedagógusok és egyikük lehet olyan köznevelésben dolgozó szakember, aki pedagógus végzettségű ugyan, de szakmai tevékenységét az oktatás más területein fejti ki. A szakmai zsűri dönthet úgy is, hogy háromnál kevesebb jelöltnek ítéli oda a díjat, ha ez indokolt. Idén a díjazásnál kiemelt szerepet kapott a 2020-ban a járványhelyzet okán bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás idején végzett munka, továbbá a jó gyakorlatok kialakítása és megosztása.Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is három szakember kapta meg az elismerést, akik a szakmai kitüntetés mellett egy kisplasztikát kaptak, amely Szanyi Borbála szobrászművész alkotása.

A Sulinetwork-díj 2021-es díjazottjai:

Pluhár Zsuzsa

 • az ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai Tanszék oktatója
 • Hivatásának tartja az élményalapú tanulási környezetek meghonosítását az oktatáson belül.
 • Kutatási területébe tartozik az algoritmikus gondolkodás fejlesztése és a digitális készségek mérése, értékelése.
 • Rendszeresen részt vesz a Lányok Napja programjaiban, amelynek célja az MTMI életpályák népszerűsítése a pályaválasztás előtt álló lányok körében.
 • Az egyik legnépszerűbb hazai informatikai és számítógép-készség verseny, az e-Hód főszervezője, amely 2020-ban csaknem 30 000 tanuló bevonásával valósult meg.

 

Csányi Judit

 • az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagintézményvezető-igazgatóhelyettese
 • Intézményében koordinálja a Kódolás Hete és a Digitális Témahét tevékenységeit.
 • Többször elnyerte a Digitális Témahét különdíját.
 • 2020 tavaszán, a digitális munkarend időszakában koordinálta az intézményi oktatást; módszertani anyagaiból, videóiból, cikkeiből országszerte segítséget kaphattak a pedagógus kollégák a digitális átálláshoz.
 • Tapasztalatairól cikkek, tanulmányok jelentek meg, emellett rendszeresen tart előadásokat országos és nemzetközi konferenciákon.

Kothencz Erzsébet

 • a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
 • Szaktanácsadó történelem és társadalmi ismeretek, valamint digitális szakterületen
 • Az EFOP 3.2.3-17 projektben 7 intézmény digitális mentora volt.
 • A 2020-as pandémia idején a NEO LMS tanulásmenedzsment rendszer használatának bemutatásával segítette a kollégákat: erről szóló webinárium anyaga a Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye kézikönyvbe is bekerült.
 • A Neo LMS mellett más alkalmazások használatát is bemutatta online szaktanácsadás keretében: Microsoft Teams, Flipgrid, Edpuzzle, vagy éppen a Wizer.me interaktív munkalap.

forrás: sulinet.hu