Töri érettségi gyorstalpaló: Tatárjárás

Töriből a magyarok vitézségéről először a tatárjárásnál tanultunk. Sajnos ebben a küzdelemben semmi dicső nem volt számunkra, csak vér és pusztulás...

Ácsi! Mielőtt nekikezdünk, biztos, hogy ismered a töri érettségivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat?
- Az esszéírás szabályairól itt olvashatsz.
- Az emelt témaköröket itt találod.
- Tudásodat pedig a 2014-es és a 2017-es érettségikből összeállított kvízekkel tesztelheted.

Hogyan haragítsunk magunkra mindenkit?

Az Árpád-házi királyok élete nem volt egy sétagalopp. A határon túl ellenségek gyülekeztek, belül pedig az állandó trónviszályok és a bárók intrikái ragyogták be a mindennapokat. A XIII. században a Kárpát-medence és a magyarok királyának, II. Andrásnak megadatott, hogy mindezt átélhesse. Apja, III. Béla halála után testvérharcból verekedte magát a trónig, költséges hadjáratokat folytatott a Szentföldön, sőt a Bánk bánból jól ismert események is az ő uralkodása alatt történtek. Módszeresen vágta maga alatt a fát, tekintélye és a királyi hatalom egyre gyengült. Az i-re a pontot földosztogatása és az 1222-es Aranybulla tette fel. Nem csoda, hogy fia, IV. Béla egyáltalán nem értett egyet apja politikájával. Az ifjú titán célja nagyapja - és névrokona - dicsőséges korszakának visszaállítása volt. A nyugalomhoz szokott elit csakhamar azt vette észre, hogy birtokaik napról-napra kerülnek vissza a király kezébe. Mielőtt a királyi tanácsban felemelték volna szavukat, nem kis meglepetésükre felégették székeiket. Mintha a hetes jelentése után tanárunk kihajigálna mindent a teremből, aztán úgy kéne végigállnunk az órát. Felettébb kellemes lenne, nem? IV. Béla megkövetelte a tiszteletet, színe előtt csak a hercegek és főpapok foglalhattak helyet. Olaj volt a tűzre a sztyeppei kunok befogadása. A tatárok elől menekülő nomádok Kötöny fejedelem vezetésével érkeztek a Kárpát-medencébe. IV. Béla hűséges katonákat látott bennük, így menhelyet kínált nekik. A hangulat a tetőfokára hágott, a bárói ellenállásra a király leállította a földvisszavételt, de elkésett. Országhatárát soha nem látott ellenség döngette, miközben a király magára maradt trónterme kongó ürességében.

Tatár kalandozások

A magyarok először 1235-ben Julianus baráttól értesültek a kelet vad hadairól. A domonkos rendi szerzetes az őshazát kutatva szembesült a fenyegetéssel. 1237-es második expedíciójáról már vissza is kellett fordulnia. A tatárokat Dzsingisz kán emelte fel, vezetése alatt hatalmas területet haraptak ki Ázsiából. Dzsingisz kán halálával fiai kezébe került a Mongol Birodalom. A terjeszkedést folytatva szétszéledt a horda, aminek egy 100 000 fős része Batu kán vezetésével hazánk felé vette az irányt. Kijev 1240-es elestével biztossá vált, hogy ezt az áradatot nem lehet elkerülni. Az országnak összefogásra lett volna szüksége, ehelyett mit kapott? IV. Béla hiába hordozta végig a véres kardot, a sértett bárók szépen ráérősen kezdtek neki csapataik szervezésének. A külföldi uralkodók közül egyedül Babenberg Frigyes osztrák herceg küldött erősítést. A tatárok 1241-ben három irányból törtek Magyarországra, március 12-én Vereckei-hágónál tönkreverték Tomaj Dénes nádor elkeseredetten küzdő csapatait. A káosz elszabadult, Pesten a rettegés pogromba fordult át. A lakosok mondván, hogy nomád nomád közt nincs különbség - kár, hogy régen mi is azok voltunk - a kunokat tatárbarát árulóknak bélyegezték, és lemészárolták Kötönyt teljes kíséretével együtt. A kunoknak több se kellett, dél irányába kivonultak az országból. Persze, közben felperzseltek mindent. Mindeközben a tatárok megállás nélkül törtek előre, végül a felek a Sajó két partjáról néztek farkasszemet. A magyarok - ismerve az allenség mozgékonyságát - védelemre rendezkedtek be. Szekértáborukban egymás hegyén-hátán verték fel a sátrakat, akárha egy fesztivál kempingjében lettek volna. A Sajó természetes védelmet nyújtott számukra, a környéken csak egy híd volt - az is a táborral szemben -, amin át lehetett kelni. A taktika ezen része bevált, Batu kán egységei egy helyben rostokoltak. A mongol vezér többszöri próbálkozás után megosztotta csapatait. Elküldte Szubotájt és emberei, hogy keressenek egy gázlót, amin átkelhetnek a folyón. A következő ütközet során Batu és Szubotáj bekerítette a tábort. A gyűrűbe zárt magyarokra nyílzáport zúdítottak, a szekértábor zsúfoltsága révén esélytelen volt fedezéket találni és alakzatba rendeződni. 1241. április 11-én a muhi csatában a magyarok katasztrofális vereséget szenvedtek. Az ország legjelentősebb vezetői sosem hagyták el a csatateret. A mezőn lelte halálát Mátyás esztergomi érsek, Csák Ugrin kalocsai érsek, Tomaj Dénes nádor, Andor országbíró, Gutkeled Miklós horvát bán, és még sokan mások. A királyt is épphogy ki tudták menteni hű lovagjai. A tatárok pár nap múlva már gátlástalanul fosztogattak Pesten és az ország keleti felén. A lakosság jól megerősített kővárakba rejtőzött, melyekben átvészelhették a tomboló vihart. A kevésbé szerencsések erdőkben és mocsarakban kerestek menedéket a vérgőzös horda elől. A tél beálltával a tatárok átkeltek a befagyott Dunán és leigáztak mindent, ami az országból megmaradt. A legoptimistább becslések szerint, Magyarország lakosságának egynegyede - mintegy 500 000 ember - esett áldozatul a tatárjárásnak. IV. Béla Muhi után Frigyestől kért segítséget, aki inkább fogságba ejtette és csak 3 vármegye átadása után engedte szabadon. Innen Dalmáciába, Trau várába ment. A tatárok követték, feltett szándékuk volt megszabadítani a király vállait feje terhétől. Hozzá is láttak Trau ostromához, amit sosem fejeztek be. A tatárok 1242. márciusában köddé váltak.

Forrás: Wikipédia

 

Valaki hívjon egy építészt

IV. Bélát egy romba dőlt ország várta. Két dolgot mindenképpen megtanult: elitellenes politikájával csak maga alatt vágta a fát, Magyarország nem tud védekezni a külső támadásokkal szemben. Első lépésként az elnéptelenedett területeket töltötte fel betelepített bevándorlókkal. Csehek, lengyelek, románok, kunok és jászok vegyültek a magyar lakosságba. Megreformálta földpolitikáját, a birtokadományozás kővárak építéséhez és páncélos katonák kiállításához kötötte. Azonban a mérleget továbbra sem kívánta a bárók javára dönteni, az egyensúly reményében támogatni kezdte a városalapításokat. Szokás szerint, terve füstbe ment, de ez már egy másik történet...

Ha hasznosnak találtad cikkünk, és folytatnád az ismétlést, csekkold korábbi felkészítő anyagainkat:
- Görög-perzsa háborúk I.
- Görög-perzsa háborúk II.
- Nagy Sándor hódításai
- Keresztes hadjáratok
- Róma megalakulása és a pun háborúk

Tudtad?

  • Bánk bán - mármint az igazi - személyének sorsa kísértetiesen hasonlít Tell Vilmoséhoz. Mindketten létező történelmi alakok voltak, akikhez a későbbi korok legendákat költöttek. Népi hőssé válásukat drámaíróknak köszönhetik: Bánk Katona Józsefnek, Tell Vilmos Friedrich Schillernek. A mű kicsit kiszínezte a valóságot. Először is, a cselekmények idején Bánk már nem bán volt, hanem magasabb rendű főispán. Az, hogy ő ölte volna meg Getrúdot, nem bizonyított. Csupán annyit tudunk, hogy "Petúr bánék köréből valaki" követte el a gyilkosságot. A valódi indítékot homály fedi. A merénylet után Bánk továbbra is hűen szolgálta II. Andrást.
  • A tatár kivonulás oka vitatott, legtöbben mégis Ögödej nagykán halálához kötik. A hírre Batu haza vonult seregével, hogy részt vegyen a kánválasztásban. A küzdelmek 5 évig húzódtak. Veresége után Batu egyszerűen kivált a Birodalomból, és Arany Horda néven létrehozta sajátját.
Idén érettségizel? Segítünk!

A SuliLife nem csak a felkészülésben és a stresszkezelésben lesz a segítségedre: a 2021-es érettségi vizsgák után azonnal keresd nálunk a megoldásokat! Az idei magyar, matekés töri érettségi feladatsorokat szaktanárok segítségével oldjuk meg. Kövess minket, hogycikkeinkből, videóinkból megtudd, hogyan teljesítettél!

A vizsgák napjain pedig minden rólad szól majd: hogy indulj el, mit vigyél magaddal, és aztis megtudhatod, hogyan vélekednek a tanárok és diáktársaid az idei érettségiről.

Ha te is szívesen elmondanád a véleményed, vagy beszámolnál az élményeidről, netartsd magadban, írj nekünk az info@sulilife.hu e-mail címre, vagy Facebook, TikTok és Instagram oldalainkon kommentben és mi megosztjuk gondolataidat az érettségiről.

Kövesd a SuliLife Facebook, Instagram, TikTok és weboldalát, hogy képben legyél alegfrisebb érettségi hírekkel!

SuliLife. Megy ez neked.