Érettségizz a SuliLife-fal! Minden a földrajzérettségihez egy helyen!

Időrendben a második természettudományi tárgy, amelyből érettségizhetsz, az a földrajz. Összeszedtük számotokra, mik a legfontosabb információk a földrajzérettségivel kapcsolatosan.

Az első természettudományi tárgyat követően, ami a kémia, még ugyanaznap tehetsz érettségit földrajzből, május 11-én délután 14 órától.

Az Oktatási Hivatal által közzétett 41 oldalas dokumentumból kiderül, hogy melyek azok a kompetenciák, melyekről a vizsgázónak számot kell adnia:

 • földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében
 • különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése
 • kontúrtérképes feladatok megoldása
 • egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése
 • földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése
 • szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan
 • az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása
 • földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése és etikus felhasználása
 • földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása a feladatmegoldások során

A témakörök tekintetében pedig ugyanazok várhatóak középszinten, mint emelt szinten:

 • térképi ismeretek
 • kozmikus környezetünk
 • a geoszférák földrajza
 • a földrajzi övezetesség
 • társadalmi folyamatok a 21. század elején
 • a világgazdaság jellemző folyamatai
 • Magyarország helye a Kárpát-medencében és Európában
 • Európa földrajza és a társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
 • az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
 • globális kihívások, azaz a fenntarthatóság kérdőjelei

Több tesztfeladattal igyekeztünk már korábban is segíteni a felkészülésedet. Itt megnézheted, hogy sikerült volna a 2013-as, a 2015-ös és a 2020-as földrajzérettségi.