Ezek a kiemelkedő teljesítményű iskolák Csongrád megyében!

Az Oktatási Hivatal a az országos kompetenciamérés során évről évre listát készít a kiemelkedő teljesítményű iskolákról országszerte, most Csongrád megyét mutatjuk be.

A mérés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy minden lakókörnyezetben léteznek jó és kiváló iskolák, kiemelkedő pedagógiai teljesítmények a hozzáadott pedagógiai értéket figyelembe véve. Jelenlegi cikkünk a Csongrád megyei kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat mutatja be az Oktatási Hivatal 2019-es Kompetenciamérésének (OKM) telephelyi jelentései alapján.

Magyarországon – bár az elmúlt években csökkenő mértékben, de − erőteljes az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között. Az OKM adatai alapján jól azonosíthatók azok az iskolák, amelyekben a diákok jobb eredményt érnek el, mint az a tanulók családi háttere, azaz szociális és kulturális körülményei vagy korábbi kompetenciamérések eredményei alapján várható lett volna. A Családi Háttér Index mutató egyetlen számadattal magába sűríti a tanuló családi környezetének azon tényezőit, melyek a legnagyobb befolyással vannak az iskolai teljesítményére. A családiháttér-index értéke a tanulói kérdőív néhány kérdésére adott válasz alapján kerül kiszámításra, mint például az otthon található könyvek száma, a szülők iskolai végzettsége külön-külön, van-e otthon számítógép és a tanuló halmozottan hátrányos helyzete.

Az elemzések azt érzékeltetik, hogy az adott intézmény milyen mértékben képes a diákok szociokulturális hátteréből fakadó hátrányait mérsékelni, illetve társadalmi lehetőségeit javítani az oktatás révén. Az Oktatási Hivatal azokat a középiskolákat emeli ki vizsgálatában, melyek rendkívül eredményesen ellensúlyozzák az ott tanulók hátrányos hátterét. Csongrád megyében ezek között szerepel például a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium és a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium.

Kiemelkedő teljesítményű iskolák Csongrád megyében a 10. évfolyamos matematika kompetencia felmérés és a Családiháttér index alapján:

Név Település Képzési forma Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola Családiháttér-index (CSHI)
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged 4 évfolyamos gimnázium 5 0,930
Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szeged szakgimnázium 5 0,032
Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó szakgimnázium 5 -0,514
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium Szeged 4 évfolyamos gimnázium 4 0,533
Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szentes szakgimnázium 3 -0,063
Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhely szakgimnázium 3 -0,549
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma Szeged szakgimnázium 2 0,036
Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Makó szakgimnázium 2 -0,479
Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája Szeged szakközépiskola 1 -0,485
Makói József Attila Gimnázium Makó 4 évfolyamos gimnázium 1 0,344

Kiemelkedő teljesítményű iskolák Csongrád megyében a 10. évfolyamos szövegértés kompetencia felmérés és a Családiháttér index alapján:

Név Település Képzési forma Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola Családiháttér-index (CSHI)
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Hódmezővásárhely 4 évfolyamos gimnázium 1 0,387
Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szentes szakgimnázium 2 -0,247
Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhely szakgimnázium 4 -0,549
Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó szakgimnázium 5 -0,514
Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola Makó szakgimnázium 1 -0,572
Makói József Attila Gimnázium Makó 4 évfolyamos gimnázium 5 0,344
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Szeged 4 évfolyamos gimnázium 1 0,027
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium Szeged 4 évfolyamos gimnázium 3 0,533
Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szeged szakgimnázium 2 -0,696
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma Szeged szakgimnázium 3 0,036


Az Oktatási Hivatal kiemelte azokat az intézményeket is, melyek jobb eredményeket értek el a legutóbbi kompetenciamérésen, mint az a tanulók korábbi, két évvel az előtti mérési eredményei alapján várható lett volna. Azaz az iskolák összes tanulójának aggregált CSH indexét és az átlag eredményeket vetik össze, hogy az eredményt megkapják. A táblázatban szereplő középiskoláknál a pedagógiai munka fejlesztő hatása tehát az átlagosnál nagyobb. Csongrád megyében ezek között van a Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium és a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola.

Kiemelkedő teljesítményű iskolák Csongrád megyében matematika fejlesztés tekintetében:

Név Település Képzési forma Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola Családiháttér-index (CSHI)
Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó szakgimnázium 3 -0,514
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Szeged 4 évfolyamos gimnázium 2 0,027

Kiemelkedő teljesítményű iskolák Csongrád megyében a szövegértés fejlesztés tekintetében:

Név Település Képzési forma Elmúlt 5 évben hányszor volt kiemelkedő iskola Családiháttér-index (CSHI)
Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium Kistelek 4 évfolyamos gimnázium 2 0,003
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Szeged 4 évfolyamos gimnázium 1 0,027

A SuliLife hétről-hétre bemutatja sorozat formájában egy-egy megye legnagyobb hozzáadott pedagógiai értéket képviselő iskoláit az Oktatási Hivatal középiskolákra vonatkozó adatai alapján. Előző cikkeinkben a budapesti és a Békés megyei kiemelkedő teljesítményű iskolákat mutattuk be.