Nyelvvizsgát érintő kérdésekről döntött a magyar kormány

Június 10-én a Magyar Közlöny friss információkat közölt a különböző nyelvvizsgákért kapható többletpontokkal kapcsolatban.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes, a nyelvvizsgát érintő felsőoktatási kérdésekről a kormány június 10-én kiadott rendelete alapján az Alaptörvény 53. cikk második bekezdésében meghatározott törvényében, és az Alaptörvény 53. cikk harmadik bekezdés harmadik paragrafusának tekintetében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló bekezdés szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk első bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  • A 2021. évi általános felvételi eljárásban és a 2021. évi pótfelvételi eljárásban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelettől elétérően a jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként középfokú (B2) írásbeli nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, felsőfokú (C1) írásbeli nyelvvizsga esetén pedig 40 többletpontra jogosult.
  • Az a jelentkező, aki egy adott nyelvből nem érvényesít komplex vagy írásbeli nyelvvizsga után többletpontot, az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként középfokú (B2) szóbeli nyelvvizsga esetén 14 többletpontra vagy felsőfokú (C1) szóbeli nyelvvizsga esetén 20 többletpontra jogosult.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, azaz ma lép hatályba. A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig hosszabbítja meg.

forrás: Magyar Közlöny