Új adatok a KSH-tól: továbbra is műszaki tanulmányokat folytatnak legtöbben a szakképzésben

Az elmúlt tanévben is többen jártak gimibe, mint a korábbi évben - többek között ezt is megtudhattuk a KSH legfrissebb jelentéséből, amely alapján összeszedtük Nektek a 2020/2021-es tanév oktatási adatait. Fontos tények következnek!

Mielőtt rátérünk az egyes képzési típusok szerinti adatok ismertetésére, nézzük át, hogyan alakult át az elmúlt években a középszintű oktatás rendszere a Szakképzés 4.0 stratégia nyomán. Ide kattintva is segítséget találtok abban, mit is jelentenek az egyes később használt fogalmak. Csak a tisztánlátás kedvéért nézd meg az alábbi ábrát is!

Forrás: KSH

És akkor lássuk a KSH legfrissebb jelentését!

A gimnáziumokMég mindig sokan szeretnének gimnáziumban tanulni, ez már biztosan kijelenthető az ezévi statisztikák alapján is. Ugyanis 2,5 ezer fővel nőtt a gimnáziumi nappali oktatásban résztvevők száma, az elmúlt évhez képest, az utolsó 5 évben pedig majdhogynem 10 ezer fővel.

A tanulók

  • legnagyobb részben állami (65%),
  • majd egyházi (27%),
  • végül pedig alapítványok és egyéb szervezetek (8%) fenntartásában lévő

gimnáziumot választottak. Habár 4, 6 és 8 évfolyamos oktatás is folyik az egyes gimnáziumokban, a legnépszerűbb 69 százalékkal továbbra is a klasszikus 4 éves képzés.

A gimiben tanulók több mint fele (56 százaléka) lány.

A sajátos nevelési igényű tanulók aránya a középfokú szinten a gimnáziumokban a legkisebb: a tanulók 1,8 százaléka, 3,4 ezer fő SNI-tanuló.

A művészeti, pedagógiai és közművelődési területeken oktató szakgimnáziumokban a tanulók csaknem négyötöde lány

A köznevelési szakgimnáziumokban a közismereti tantárgyakon túl művészeti, közművelődési és pedagógiai képzési területeken tanuló diákoknál szintén magasabb a lányok jelenléte, méghozzá fölényes 79 százalékkal. Ezen a területen 9 ezer hatszázan tanulnak. Különlegesség, miszerint a művészeti szakgimnáziumokban a nappali oktatásban résztvevőkön kívül több mint 1000 fő vállalkozik érettségi illetve művészeti vizsga teljesítésére is.

A szakképző intézményekben tanulók kétharmada technikumban, egyharmada szakképző iskolában tanul

A 2020/2021-es tanévben szakképző intézményekben 218,5 ezer tanulót számláltak meg. Kétharmaduk technikumot, egyharmaduk pedig szakképző iskolát választott, többségük, 83 százalékuk nappali oktatásban vesz részt. A népszerűbb szakmai képzési területek a következők voltak: a műszaki tudományok 35 százalékkal, a szolgáltatás 26 százalékkal, valamint a gazdaság és irányítás 14 százalékkal. A gimnáziumokhoz és a szakgimnázimokhoz képest itt fiú többség (58 százalékkal) tapasztalható.

Forrás: KSH

A szakiskola és készségfejlesztő iskolaA szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban sajátos nevelési igényű gyermekek tanulnak, az elmúlt tanévben csaknem 7 ezren. Ezekben az iskolákban enyhén értelmi fogyatékos (57%), középsúlyos értelmi fogyatékos (32%), autizmus spektrum zavarral élő (4,3%) és egyéb fogyatékossággal élő diákok is helyet kaphatnak.

No, és hogy hányan szereztek érettségit vagy szakmai képesítést 2020-ban?A 2020-ban leérettségizett vagy szakmai képesítést szerzők száma:

  • 67,6 ezer sikeres érettségiző, és
  • 49,6 ezer fő szakmai képesítéssel a zsebében.

Bárhogy is számoljuk, ez több mint 100 ezer mosolygós arcot jelent. A sikeres érettségi vizsgát tett diákok 58 százaléka gimnáziumban, 37 százalékuk szakgimnáziumban, 5,2 százalékuk pedig szakközépiskolában érte el ezeket az eredményeket!