Három iskola részesült Erasmus+ Nívódíjban

Az Erasmus+ program hazai koordinálását az idén 25. születésnapját ünneplő Tempus Közalapítvány végzi. A program oktatási-képzési szektorra gyakorolt hatásainak bemutatása céljából zárókonferenciát tartott a szervezet.

Ezen rendezvényen tüntettek ki három iskolát is Erasmus+ Nívódíjjal, amivel a legkiválóbban megvalósított, magyar koordinálású nemzetközi együttműködéseket ismerik el minden évben. Az idei díjazottak a köznevelés, a szakképzés és az ifjúsági terület pályázói közül kerültek ki.

A három díjazott intézmény

Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Budapest

Az iskola nyolc pedagógusa vett részt külföldi továbbképzéseken az Erasmus+ program támogatásával. Mindannyian szakmailag felfrissülve, többlettudással és kibővített kapcsolatrendszerrel tértek haza a kurzusokról. A külföldön megszerzett ismereteket és a gyakorlatban is kipróbált újszerű óraszervezési és oktatási technikákat a mindennapi munka során is alkalmazni tudják az iskolában. Olyan módszereket alkalmaznak, amelyek nagyban építenek a tanulók önállóságára, kreativitására.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Technikum és Szakképző Iskola, Budapest

Az iskola a vendéglátó szakképzésben tanuló diákjai számára évek óta szervez külföldi szakmai gyakorlatot. Fontosnak tartják, hogy a tanulók kipróbálhassák magukat egy idegen országban, ezzel is igyekeznek kedvet csinálni a szakmához: megmutatják, hová és meddig lehet eljutni vendéglátós végzettséggel. Mostani Erasmus+ projektjükben a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás elveinek megismertetése volt céljuk, azért, hogy a modern kor kihívásainak is megfelelő szakembereket képezhessenek.

Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola, Makó

Az Erasmus+ program támogatásával megvalósult több éves projekt célja az volt, hogy a mezőgazdaság robbanásszerű fejlődésének szakmai következményeire készítse fel a jövő agrár generációját. A diákokat megismertették a mezőgazdasági területet érintő digitalizáció alapjaival, és az országban egyedülálló módon bevezették az „agrárdigitalizációs ismeretek" tantárgyat. Hangsúlyos volt a szakmát tanító pedagógusok felkészítése is, emellett online szakképzési tananyagot és tankönyvet készítettek a nemzetközi partnereikkel közösen.