Elérkezett az őszi érettségi azon napja, amikor matematika tudásukról adhatnak számot a diákok

Ha kedd, akkor matekérettségi! Akár őszi, akár tavaszi szezonról beszélünk. Emelt és középszinten adnak számot tudásukról a vizsgázók ma reggel 8 órától.

KözépszintKözépszinten két feladatlapot kell kitölteniük a vizsgázóknak. Az elsőre 45 perc áll rendelkezésre (ezen idő eltelte után e feladatok megoldására nincs tovább mód): az a feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű.

A második feladatlap megoldási időtartama 135 perc. Ez további két részre oszlik, melynek megoldása folyamatos, az adott időn belül nem korlátozott. A II./A rész három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz. A feladatok több részkérdésből állnak. A II./B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. A feladatok a középszintű követelmények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is érintenek és több részkérdésből állnak.

Emelt szint

Emelt szinten a vizsgázó a rendelkezésére álló 240 percet tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. Ezek az emelt szintű követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire a középszintű követelmények ismeretében is megoldhatók. A négy feladat közül legalább három több részkérdést is tartalmaz.

A II. részfeladatsor öt, egyenként 16 pontértékű feladatból áll. Ezek közül legalább kettőben a gyakorlati életben előforduló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak a szöveget le kell fordítania a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, abban számításokat végeznie, s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjából értelmezve kell válaszolnia a felvetett kérdésekre. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető. A feladatok több részkérdést tartalmaznak, és általában több témakör ismeretanyagára támaszkodnak.

Forrás: Kozma István

Segédeszközök?Van egy rossz hírünk: az összes érettségi közül a matek az, ahol a legnagyobb eséllyel hagy otthon valamit az ember. Kell függvénytáblázat (akár többféle kiadású is lehet), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezekről mind-mind saját magadnak kell gondoskodni - érdemes háromszor is átnézni, megvan-e minden.

Sok sikert kívánunk mindenkinek!