A szakképzésben tanulók érezhetően jobban teljesítenek

Meggyőzően igazolják a szeptemberben lezajlott országos kompetenciamérés első eredményei, hogy kiválóan működik a kormány szakképzési stratégiája.

A legutóbb beiskolázottak jobb osztályzatokkal érkeztek az intézményekbe, mérési eredményük matematikából sokkal kedvezőbb a korábbi évfolyamokénál. A már második éve a szakképzésben tanulók átlagos teljesítménye kétszámjegyű mértékben javult.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2018 óta méri a szakképzésben részt vevő 9. és 10. évfolyamos diákok kompetenciáit magyar és matematikai területen. Idén szeptember második hetében, több mint 71 ezer tanuló bevonásával készült felmérés.

Az első adatokban megmutatkozó jelentős javulás részben annak tudható be, hogy egyre növekvő átlagos készségszinttel egyre többen választják a szakképzést. A 9. évfolyamba lépő diákok jobb osztályzatokkal érkeztek a technikumokba, szakképző iskolákba. Bemeneti mérési eredményük matematikából a távoktatásos időszakok ellenére is kedvezőbb, mint az előző két évfolyamé. A 2019-es adathoz viszonyítva e téren több mint 30 százalékos javulás tapasztalható.

A szakképzésben már a második tanévüket megkezdők fejlődésének mértéke matematikából a 12 százalékpontot közelíti. A kompetenciamérésen gyengébben szereplő diákok a mielőbbi felzárkóztatásukat segítő egyéni vagy tanulócsoportos fejlesztésben részesülnek. Ők 2020-hoz képest átlag feletti, közel 18 százalékpontos javulást értek el matematikából. Míg 2019-ben 11 ezer gyermek vett részt egyéni fejlesztésben, tavaly már kevesebb mint hétezer tanulónak volt szüksége külön foglalkozásokra. Az eredményes felzárkóztatásnak köszönhetően számuk idén még tovább csökkenhet.

forrás: ITM