Fiatal Tehetség Program: közösség és fejlődés!

Milyen készségeket fejleszt az MCC legfiatalabbaknak szóló tehetségprogramja és miért fontos a közösségteremtés napjainkban?

Milyen diákokat vár a FIT program?

Általános kritérium, hogy minden FIT-jelentkezőnek osztoznia kell az intelligencia, a kreativitás és a motiváció dinamikus elegyében, és nem árt, ha otthonos számára a csapatban végzett tevékenység. A kiemelkedő képességek ugyanis megsokszorozódnak, ha inspiráló és támogató közegben tudnak érvényesülni! A FIT Programban a diákok kiemelt figyelemben részesülve, felnövekedve nemcsak önmaguk, de egy közösség – a család, a munkahely, a nemzet - javára kamatoztathatják kibontakoztatott készségeiket.

A Fiatal Tehetség Program módszerét és atmoszféráját tekintve eltér az iskolai oktatás vagy a különórák megszokott világától. A FIT egyedülálló minőséget képvisel a diákok életében, miközben kiegészíti a közoktatást tehetséggondozással és lehetőségekkel. A programban résztvevő diákok egy közösséget alkotnak, ahol hasonló gondolkodású kortársakkal szerezhetnek közös élményeket. A kreatív tehetségek gyakran nehezebben illeszkednek be a klasszikus, formalizált rendszerekbe, és az iskolai közegben kevéssé tudnak olyan talajra találni, amelyben képességeiket és készségeiket teljességgel gyümölcsözővé tehetnék.

A FIT-nek köszönhetően egy remek csapat részese lehetsz!Forrás: 123RF

A FIT Program keretében ülönböző területek szakértői nem mindennapi pedagógiai módszerekkel biztosítják az exkluzív tudás- és élményszerzést.A FIT oktatási koncepciója a tantárgyakra szegmentált iskolai oktatással szemben a tudományterületek összefonódását, az interdiszciplinaritást érzékeltetni és ösztönözni. A program törekszik a tudományok svédasztalát megmutatni a diákoknak, hogy barátkozzanak meg minél több területtel, a kémiától a pénzügyi ismereteken vagy a drónprogramozáson át a retorikáig.

A közösség motiváló ereje

A program ereje a közösségben rejlik, a hétről hétre megtapasztalt csapatélmény segít hatékonyan befogadni, feldolgozni és kiterjeszteni a mindennapokra az elsajátított tudást– a szelektív hulladékgyűjtéstől a zsebpénz tudatos beosztásán át az elsősegélynyújtásig. Mikor lenne ugyanis időszerűbb közösséget teremteni és ismeretekkel gazdagítani a diákokat, ha nem most, a koronavírus-járvány elszigetelő hatásai között? A diákok digitális kompetenciáinak fejlődését támogatják a kurzusokhoz tartozó online feladatok és gyakorlatok is.

A FIT nyitottságra is ösztönöz, a diákoknak szélesedik az érdeklődési körük, jobbak lesznek az idő- és feladatbeosztásban, és egyre nyitottabban szemlélik önmagukat, saját készségeiket, tapasztalásaikat és a külvilágot is. Mit is érne ugyanis az elsajátított tudás, ha azt nem tudnák egészséges kritikával szemlélve átszűrni önmagukon, megosztani és megvitatni másokkal?

Forrás: Mathias Corvinus Collegium Tudásbázisa